top of page

SERTIFISERING

Vi formidler sertifisering til Nordic Crane Inspections AS

Her er en detaljert oversikt over følgende kompetanseområder

S2 - Rett til å utføre periodisk kontroll, og også rett til å sertifisere arbeidsutstyret når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer.

G - Løfteinnretninger for hengende last

G4 - Bro/traverskraner, inkl. motoriserte søylesving-, veggsving-, veggløper- og shuttlelift-kraner

G7 - Vinsjer/spill/taljer, manuelle lett-, søylesving- og veggsving-kraner.

G8 - Kjøretøy-monterte kraner

G10 - Manuelle taljer, etc.

G20 - Fastmonterte hydrauliske kraner.

R - Løfteredskaper

RX - Alle typer 

M - Masseforflyttningsmaskiner med større effekt enn 15kW

MX - Alle typer 

B - Utstyr på bergingsvogner

BX - Alle typer 

T - Løfte og stablevogner for gods

TX - Alle typer 

P - Personløftere

PX - Alle typer 

S - Studio- og scene-rigger

SX - Alt utstyr 

bottom of page