top of page

GRUSMASSER

Vi tilbyr flere ulike typer fraksjoner av masse

KABELSAND

0 - 4 mm

STRØSAND

0 - 8 mm

VEIGRUS

0 - 16 mm

SUBBUS

0 - 20 mm

FIN SINGEL

4 - 8 mm

SINGEL

8 - 16 mm

FIN PUKK

16 - 32 mm

GROV PUKK

20 - 120 mm

JERNBANEPUKK

20 - 63 mm

KVABB

SIKTET JORD

USIKTET JORD

SAMFENGT GRUS

RØYS

Drugli Maskin AS er sertifisert av 3. parts kontrollorganet Kontrollrådet.

Våre tilslag er produsert i henhold til gjeldende standarder: 

Tilslag til asfalt: NS-EN 13043:2002

Tilslag til vei og underbygging: NS-EN 13424:2002 + A1:2007 

Ta kontakt for tilbud

NAVN PÅ GRUS

NAVN PÅ GRUS

NAVN PÅ GRUS

NAVN PÅ GRUS

bottom of page