GRUSMASSER

Vi tilbyr flere ulike typer fraksjoner av masse

KABELSAND

0 - 4 mm

STRØSAND

0 - 8 mm

VEIGRUS

0 - 16 mm

SUBBUS

0 - 20 mm

FIN SINGEL

4 - 8 mm

SINGEL

8 - 16 mm

FIN PUKK

16 - 32 mm

GROV PUKK

20 - 120 mm

JERNBANEPUKK

20 - 63 mm

KVABB

SIKTET JORD

USIKTET JORD

SAMFENGT GRUS

RØYS

Ta kontakt for tilbud

NAVN PÅ GRUS

NAVN PÅ GRUS

NAVN PÅ GRUS

NAVN PÅ GRUS

  • Hvit Facebook Ikon

VAKTTELEFON 

for vintervedlikehold

405 22 200

Org.nr. 986 977 295

sglogo250x250-vannmerke.jpg

Alle rettigheter forbehold Drugli Maskin © 2019